Bogø Entreprenøren graver kanaler, oprenser vandløb og vandhuller

Gravning af kanal

Her graves der kanaler med hjemmekonstrueret profilskovl:

Gravning af kanal med hjemmekonstrueret profilskovl

Gravning af kanal med hjemmekonstrueret profilskovl

Her oprenses vandløb med mejekurv:

Oprensning af vandløb med mejekurv

Oprensning af vandløb med mejekurv

Mejekurv

Samling af grene

Gravning

Flytning af grene

Startside

Bogø Entreprenøren Ole Egmose · Bogøvej 23 · Lindelse · Tlf. 40 42 28 55